Koszty przesyłki

Do Polski: 9,00 Euro.

Warunki zapłaty

Klienci mają do dyspozycji różne możliwości zapłaty, które wykazane są w sklepie internetowym sprzedawcy.

Zapłata z góry
Jeżeli uzgodnione jest dokonanie zapłaty z góry, należy dokonać płatności niezwłocznie po zawarciu umowy.

Paypal
Przy zapłacie za pomocą oferowanej przez PayPal usłudze płatności, przebieg transakcji odbywa się za pośrednictwem serwisu płatności PayPal (Europa) S.à R. L. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej: „PayPal”), z zastrzeżeniem stosowania zasad i warunków firmy PayPal, dostępnych na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full, lub – jeśli klient nie posiada konta PayPal – z zastrzeżeniem stosowania warunków firmy PayPal dla płatności możliwych bez konta PayPal, informacje na ten temat dostępne są na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

Rachunek
Przy wyborze tego rodzaju zapłaty, pełną należność należy uregulować po dostawie towaru i rachunku, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania faktury, chyba że umówiono się inaczej. Sprzedający zastrzega sobie prawo do oferowania tego rodzaju uregulowania rachunku tylko do określonej wielkości zamówienia oraz do odmowy tej metody płatności po przekroczeniu określonej wielkości zamówienia. W takim przypadku sprzedający poinformuje klienta w odpowiedniej informacji dotyczącej ograniczenia tego typu płatności w w sklepie internetowym.