Proces zalesiania regionu Darjeeling

Nasz program: „Save the Environment and Regenerate Vital Employment” (S.E.R.V.E.)
By zapobiec postępującej erozji gleby na stromych stokach górskich Darjeelingu, Teekampagne podjęła w 1992 roku działania w celu ponownego zalesienia terenów w regionie. Ten program, finansowany wyłącznie ze środków Projektwerkstatt, został rozszerzony o dalsze działania i w 1996 przekazany do realizacji na miejscu przez WWF-India.

Od tego czasu zaliczyć możemy sporo sukcesów:
Do dziś zostało zalesionych ok. 240 hektarów. W regionie Darjeeling powstały 22 szkółki leśne. Od początku realizacji projektu wysadzono prawie trzy miliony sadzonek. Nasza modelowa wioska Tinchulay jest przykładem, jak ekologiczna świadomość przeplata się z aktywnościami gospodarczymi. Obok serii ekologicznych projektów, jak zakładanie szkółek leśnych i produkcja ekologicznego kompostu, podkreślić trzeba przede wszystkim „Community Tourism”.

Również wychowanie ekologiczne przynosi owoce. Z naszym projektem WWF współpracuje 13 szkół. Do ich aktywności należą między innymi Nature Treks, obserwacja ptaków oraz organizacja wystaw i warsztatów. I tak, poszukiwane są możliwości wykorzystania odpadów plastikowych czy badania związane z ochroną zagrożonych gatunków ptaków. Warsztaty na temat roślin leczniczych mają za zadanie pomóc miejscowej ludności w poznaniu tych zasobów i ich wykorzystania.

Do programu należy również rozpowszechnianie technik gromadzenia wody deszczowej – modelem jest tu mała elektrownia, produkująca prąd dla dziesięciu gospodarstw w jednej z trudnodostępnym części regionu.

Batasia Loop to szczególny punkt na trasie Darjeeling Himalayan Railway. W ramach naszego programu został tam założony przez WWF ogród informujący o biologicznej gospodarce, uprawach i roślinności regionu.

W najbliższej przyszłości zalesione mają zostać dalsze 300 hektarów, szczególnie w rejonie Senchal, zaopatrującym w wodę miasto Darjeeling. Wtym celu zostało założonych 12 szkółek leśnych. Od 2002 zalesiono już sześćdziesiąt hektarów.

Teekampagne okazała się być katalizatorem i inicjatorem zrównoważonego i długofalowego rozwoju. Pozytywne efekty, które przyniosły takie projekty, jak „Save the Environment and Regenerate Vital Employment”, doprowadziły do tego, że władze regionu Darjeeling traktują dziś WWF-India jako partnera w celu organizacji i realizacji dalszych projektów.