Przejrzystość i rzetelność

Teekampagne ofensywnie podchodzi do tematu przejrzystości. Przejrzystość i rzetelność informacji jest dla nas jednocześnie rodzajem edukacji konsumenta.

Drobiazgowa kontrola jakości ekologicznej

Teekampagne jako przedsiębiorstwo, które poważnie traktuje klienta, publikuje konsekwentnie od samego początku swojej działalności wyniki drobiazgowych analiz na każdym opakowaniu. W celu całkowitej rezygnacji ze stosowania pestycydów, doprowadziliśmy we współpracy z producentami z regionu Darjeeling do tego, że nie używają oni dziś ani pestycydów, ani innych chemicznych środków ochrony roślin.

Teekampagne zrezygnowała już na początku tzw. bio-boomu lat dziewięćdziesiątych z oznaczania swoich produktów jakimikolwiek znakami ekologicznymi. Dlaczego? Ponieważ nasi producenci z Darjeeling już po drugiej czy trzeciej whisky opowiadali, jakich to trików używali, by zmylić

europejskich handlarzy herbat biologicznych. Nie byli oni w stanie zrozumieć, że w odległej części świata są ludzie, którzy robią wielki problem z powodu milionowej części grama pestycydów, podczas gdy indyjska codzienność boryka się z zupełnie innymi problemami.

Od tego czasu, na szczęście, wiele się zmieniło; w rejonie Darjeeling doszło do zmiany świadomości. Argumenty za metodami organicznej uprawy przekonały tamtejszych plantatorów na tyle, że byliśmy w stanie krok po kroku zwiększać produkcję biologicznej herbaty. Nasi zaangażowani w sprawę plantatorzy z wielkim przekonaniem i znajomością rzeczy produkują herbatę organiczną. Do roku 2010 do tego stopnia zmodyfikowali kompletnie swoje plantacje i poddali je certyfikacji, że jesteśmy w stanie oferować naszym klientom wyłącznie herbatę o najwyższych standardach biologicznych. Jeżeli chodzi o kontrolę pozostałości pestycydów i innych środków ochrony roślin, to postępujemy tak, jak czyniliśmy to od samego początku – każda partia herbaty jest poddawana wielokrotnym kontrolom. Wyniki kontroli znajdziecie Państwo na tylnej stronie opakowania produktu.

Samo oznaczenie„bio“ nam nie wystarcza, jako że wysoki standard jakości Teekampagne nie odnajduje się w dotychczasowych znakach ekologicznych i ich wymogach. Z tego powodu wiele z naszych herbat organicznych nosi znak Naturland. Certyfikacja Naturland orientuje się według najwyższych standardów ekologicznych i to ostrzej niż wymagają tego rozporządzeia UE. Certyfikacje te rozszerzone są ponadto o obszary, których owe rozporządzenia nie regulują. I tak, na przykład, Naturland określa i kontroluje przestrzeganie socjalnych standardów, które szczegłowo określają warunki pracy oraz zabezpieczenia socjalnego pracowników.

Plantacje, z których sprowadzamy naszą herbatę Darjeeling, a które nie są certyfikowane przez Naturland pracują najczęściej według porównowalnych standardów, jak np. Certyfikacja FLO, Bioland albo Demeter, których znaków nie używamy, ze względu na związane z tym koszty.