Świadomość odpowiedzialności

Można powiedzieć, że Teekampagne uprawiała fair-handel, zanim inni odkryli dla siebie to słowo.
Teekampagne oszczędza na wielu rzeczach z wyjątkiem jednego – jakości swojej herbaty. Cena, którą płacimy producentom za naszą herbatę to ponad połowa ceny sprzedaży (w “normalnym” handlu herbatą przeznacza się między 10% a maksymalnie 25% ceny sprzedaży na zakup towaru). Płacone przez nas ceny przekraczają dobitnie średnie ceny światowe, umożliwiając tym samym plantatorom produkcje nie tylko po cenie kosztów własnych, ale z odpowiednim zyskiem. Jest to korzystne również dla zatrudnionych na plantacjach pracowników, zrzeszonych powszechnie w związkach zawodowych. Zarabiają oni przyzwoicie, korzystając jednocześnie z innych przywilejów (bezpłatne mieszkania, szkoły dla wszystkich dzieci, ochrona medyczna, renty itd.).

 

Jako istotny problem widzimy fakt, że rocznie sprzedaje się na świecie ok. 40.000 ton herbaty pod nazwą “Darjeeling”, podczas gdy produkcja roczna regionu oscyluje w granicach 10.000 ton. To fałszowanie towaru prowadzi do tego, że ceny prawdziwego Darjeelingu zostają redukowane. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na rezygnację z własnego logotypu, używając zamiast tego znaku Tea Board of India, jakiego używać mogą jedynie ci, którzy oferują 100% czysty Darjeeling. Znak ten został nam przyznany jako pierwszemu przedsiębiorstwu w Niemczech.
W 2004 roku zawarliśmy, jako pierwsi w Niemczech, umowę licencyjną z Tea Board of India i otwarcie informujemy o ilości zakupionej i sprzedanej herbaty. Uwidacznianie problemu fałszowania herbaty to również skuteczna strategia ochrony indyjskich plantatorów przed spadkami ceny herbaty.

Teekampagne od samego początku zlecała kontrole produktu na zawartość pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, publikując otwarcie ich wyniki. Przekonaliśmy naszych producentów do rezygnacji z używania nawozów sztucznych i pestycydów. Nastąpiła zmiana myślenia na ten temat, tak że dzisiaj wiele plantacji produkuje według wymagań i zasad gospodarki ekologicznej. Ilość ekologicznej herbaty wzrosła do tego stopnia, że jesteśmy w stanie oferować wyłącznie organicznie i ekologicznie czysty produkt. Duża część naszej herbaty certyfikowana jest przez Naturland, to znaczy, że obok bardzo ostrych standardów ekologicznych dużą uwagę przykłada się do realizacji standardów socjalnych. Poza tym część naszych dostawców posiada certyfikację FLO i pracuje zgodnie z wymaganiami Demeter czy Bioland.
Eliminowanie niepotrzebnych kosztów umożliwiło nam zainicjowanie i finansowanie, rozpoczętego w 1992 roku projektu zalesiania, kontrolowanego na miejscu od 1996 roku przez WWF. Wspieramy w ten sposób sam region Darjeeling i umożliwiamy rodzinom dodatkowe dochody poprzez hodowlę sadzonek, turystykę ekologiczną itd.